Jump to content

Hjelp til SBC!!!


Krk

Recommended Posts

Håper noen kan hjelpe da jeg ikke har vært borti sbc og dette problemet før. Har en w211 04mod med sbc og har mistet bremsene. For ca 4mnd siden fikk jeg varsel om "service brake. Visit workshop" og nå har jeg fått rødt varsel om å stoppe bilen og har nesten mista bremsene. Når jeg stopper bilen låser i tillegg girspaken seg. Noe som går ann og overstyre med å ta av deksel. Har lest en god del om dette og ser flere har problem men jeg blir ikke helt klok. Har forsøkt selv med diagnose å resette noe som fungerte en liten stund før problemet kom tilbake.

Må enheten byttes?, er det noe garanti?, eller fina det andre løsninger?

Link to comment
Share on other sites

I SBC er det en teller som registrerer antall trykk på bremsepedalen fra bilen var ny. Når den når max antall vil du oppleve dette varselet, selv om det ikke er noe galt med SBC.

 

Med Star kan du nullstille telleren og kjøre videre. Et Mercedes verksted har ikke lov til dette og kan kun tilby ny SBC kontrollenhet. Den er ikke billig....

 

Så hvis du vil spare penger så finn noen med Star privat. Selvfølgelig på egen risiko. Det verste som kan skje er dog bare at du får samme feilmelding igjen, denne gangen fordi SBC enheten faktisk er gåen.

Link to comment
Share on other sites

SBC

 

Etter nok en debatt om SBC der mer eller mindre famøse idioter fremstiller systemet fullstendig uten kunnskap om hvordan det virker greier jeg litt ut om dette her.

 

SBC- Bremser

Sensotronic Brake Control – Verdens mest avanserte og beste bremser montert i noen personbil, selvsagt en Mercedes-Benz. Vi skal ikke gå grundig inn på systemet, men litt om hvordan det fungerer og hva som er fantastiske samt uheldige momenter.

Verdens eldste bilfabrikk, den gang DaimlerChrysler, introduserte i 2001 på sin nyeste SL (R230) SBC bremser.

En rekke modeller fikk disse revolusjonerende bremsene SL, SLR, Maybach men også folkelige modeller som CLS og E-klasse. Nettopp i E-klasse (211) fra 2003 til 2006 er systemet mest kjent. Systemet er prinsipielt kjent fra flyindustrien der man ikke bygger opp trykket ved å mekanisk klemme et stempel med foten, snarere ved å la elektronikk både beregne og utføre bremseoperasjonen. 

Problemet med konvensjonelle bremser, slik de er omtalt i en annen artikkel i bladet er at eksempelvis kan menneskelig treghet medføre at bremsene ikke raskt nok aktiveres. Mennesker har i tillegg ulik styrke i beina, noe som medfører ulik evne til å bremse korrekt. Når målet er en 0 visjon må man utelukke parameter som menneskelig svikt.  En av nyvinningene her er altså autonom bremsing, og bremsing som er mer optimal enn det mennesker klarer å gjøre. En samlet bilbransje har i mange år ønsket seg brake by wire som man kaller det, altså elektroniske bremser. Autonome bremser, der bilen selv bremser er også et ønske som vi ser at stadig oftere. SBC var det første brake by wire i serieproduserte personbiler.

 

Fordelene man ønsket å oppnå var blant annet.

- Kortere bremselengde, fordi systemet jobber raskere

- Optimal bremsekraftfordeling med justering av hvert hjul individuelt.

- Forbedret stabilitet ved optimal bremsekraft.

- Bedret ABS funksjon

- Fjerne vibrasjonene fra ABS når dette er i drift

- Bedre inngripen både i pressisjon og hastighet for systemene ESP, og BAS

- Unngå påløpstid som følge av våte bremseskiver

- Gjøre bremsing mer behagelig, (unngå siste nøkket ved oppbremsing i det bilen stanser)

 

Disse egenskapene ville man oppnå om man hadde en perfekt sjåfør som alltid kunne betjene fire bremsepedaler ideelt. Det var derfor viktig å få et system som kunne jobbe mer optimalt enn en fører med en pedal.

Først litt historie

Det første som kom var ABS bremser, første gang i en serieprodusertpersonbil var en Mercedes-Benz S-klasse (116 karroseriet) bare 14 dager før BMW kom med dette i sin 7-serie. Systemet jobbet for at enhver sjåfør kunne beholde styreevnen selv om hjulene skulle låse seg på glatt vei. Alle som har opplevd å få hjulene låst under oppbremsing vet at ABS bremser gjør det veldig enkelt når en ønsker å styre unna en hindring samtidig som man bremser.

Med ABS kunne man slenge inn bremsen hardt og likevel styre.

 

I 1986 kom Mercedes-Benz med ASR et revolusjonerende antispinn system, som ikke bare bremset hjulene, men også regulerte motorkraften, slik at hjulspinn ble en umulighet. Dette gjør at selv sjåfører som ikke har egg under gasspedalen unngår å spinne, selv med store V8 motorer. Det gjør også bilen mer stabil i høye hastigheter ved å regulere motorkraften.

I 1996 kom ESP et revolusjonerende sikkerhetssystem som hindrer bilen ikke bare i å spinne, men også å skli, og understyre ut av veien. Systemet er i dag blitt et krav på moderne biler, og bidrar til både redusert antall ulykker, men også til økt sikkerhet på veien. ESP bremser hjulene individuelt og sørger for å hindre sladd, eller skrens som igjen kan føre til farlige situasjoner.

Mercedes-Benz slet fremdeles med at mange ikke var raske nok, og selv om man skulle være rask nok var det mange som ikke tråkket hardt nok, så i 1997 introduserte man BAS.

BAS fungerer slik at om den detekterer rask bevegelse på bremsepedalen så aktiverer den en bremsekraft assistanse som gir mer bremseeffekt enn pedaltrykket tillater. På denne måten vil bilen hjelpe deg å trå hardere på bremsen i en nødssituasjon.

For å få mer ut av disse systemene må man få de til å samarbeide, og jobbe raskest mulig. Dette var noe av bakgrunnen for SBC bremser.

SBC funksjon

 

SBC har ikke noen tilkobling mellom bremsepedal og bremser, med andre ord er det hele elektrisk.

En betjeningsenhet er tilkoblet bremsepedalen. Enheten sender ikke væske videre på en tradisjonell måte. Her sendes væske som en trykkopplysning til hydraulikkenheten som et elektrisk signal til SBC styreenheten som er montert på hydraulikkenheten.

 

Bildet er hentet fra DaimlerChrysler

Betjeningsenheten sender også beskjed til SBC styreenheten, som i sin tur henter informasjon fra ESP, og andre styreenheter for å beregne hvor mye og hvilke hjul som skal få bremsekraft. Det er alltid SBC som bestemmer hvor og hvor mye det skal bremses. Om bremsesignalet kommer fra Betjeningsenheten, Distronic, ESP, eller andre styreenheter.

 

Bildet er hentet fra DaimlerChrysler

Styreenheten til SBC sitter montert på hydraulikkenheten og kan ikke skilles, denne styreenheten regulerer hydraulikkenheten både med hvor mye, hvilket og hvordan hvert hjul skal bremses. Siden denne styreenheten er individuell og samarbeider med ESP så kan hvert enkelt hjul bremses optimalt, på den måten vil man kunne heve terskelen for når ESP må gripe inn. Her vil elektronikken besørge at man optimalbremser hvert enkelt hjul, og kan utnytte styrekrefter og gravitasjonskrefter på en optimal måte.

Hydraulikkenheten sender så optimalt bremsetrykk ut til hvert hjul slik at bilen bremser. Alt dette på bare brøkdelen av et sekund slik at bremsene dine er raskere, mer stabil og gir deg kortere bremselengde. En øvelse som er umulig for en fører med kun en bremsepedal.

Betjeningsenheten som blir viktig for bremseegenskapene består av flere komponenter. På bildet under her ser vi flere av komponentene.

 

Bildet er hentet fra DaimlerChrysler

Som en kan se er det en pedalvandringssimulator som lager pedalfølelsen, den har altså ingen ting med trykket å gjøre, trykkstangen klemmer på tandem- hovedsylinder som sender beskjed til SBC om hvor mye, hvor fort og hvor kraftig det bremses. Pedalvandringsføleren vil også sende signal til styreenheten.

 

Bildet er hentet fra DaimlerChrysler

Denne hydraulikkenheten som inneholder både styreenhet, ventilenhet, trykkbeholder og hydraulikkpumpe blir også ofte kalt SBC enhet.

Det er nettopp denne elektromotoren og trykkbeholderen som er årsaken til at det er fastsatt en serviceterskel. På Hydraulikkenheten er bare trykkbeholderen utskiftbar, den har en gass side en membran og en væske side, akkurat som fjærkulene til nivåregulering på 124 og 210 samt biler med ADS og en rekke andre modeller.

Denne gasskulen kan holde et bremsetrykk på 140 -160 BAR. Dette er nødvendig fordi væske ikke er komprimerbart, og derfor må vi ha en trykklagringsplass. Membranen overfører væsketrykket til gasstrykk, der det klemmer mot en nitrogenfylt del i kulen.

 

Trykket i gasskulen opparbeides av en elektrisk pumpe, denne pumpen er elektrisk, og driver en stempelpumpe inne i hydraulikkenheten. Elektromotoren forbruker 18-20 Ampere og har en selvtest funksjon som måler om den starter korrekt med riktig strømforbruk hver gang. Pumpen aktiveres av en trykkføler som kjenner at bremsetrykket til enhver tid er korrekt. Skulle bremsetrykket være feil vil en varsellampe i bilen tennes med beskjed om å stanse og at bremseffekten vil være sterkt redusert, en akustisk varsling vil også bli startet. Motorstyreenheten vil også få beskjed og den vil ikke tillate kjøring, tilsvarende med automatgirkassen som vil bidra til å stanse bilen raskest mulig, eventuelt hindre at bilen blir satt i drift.

 

Den tekniske biten

Litt mer skjematisk kan vi se på enheten og forklare følgende.

 

Bildet er hentet fra DaimlerChrysler

I det du låser opp døren vekkes systemet opp, trykksensor (b2) måler da om trykket i trykkbeholderen (3) og bestemmer da om trykkpumpen (m1) skal starte.

Når du så trår på bremsen vil styreenheten lukke Blokkventilene (y1) og (y2). Den obervante vil også se at dette er en kobling mellom pedalen og bremsene (5a) og (5b), denne stenges med en gang pedalen berøres. Disse er kun en nødventil som gir deg bremsekraft på forbremsene om SBC enheten av en eller annen grunn ikke skulle virke. Ventilene er derfor åpne om det ikke er strøm på systemet.

La oss ta bak bremsene først. (HA)

Bremsetrykket overføres ved at inntaksventilen (y10) og (y12) åpnes, og leder bremsetrykk til bremsene, utløpsventilene (y11) og (y13) stenges. Trykket ovevåkes av trykksensorene (b5) og (b6) Trykkutligningsventil (y4) holdes åpen når bilen kjører rett frem. Skulle man i midlertid svinge vil denne stenge og trykket vil fordeles ulikt for å gi bedre bremsebalanse ved sving.

Så ser vi på hva som skjer foran. (VA)

Bremsetrykket overføres ved at inntaksventilene (y6) og (y8) åpnes og leder bremsetrykk til bremsene foran. Samtidig stenger utløpsventilene (y7) og (y9) Trykket bygges opp mot medieskillerne (7) og (8) disse beveges og trykket slippes igjennom til bremsecaliperne. Trykket overvåkes av trykksensorene (b3) og (b4) på samme måte som bak utlignes trykket ved kjøring rett frem ved at balanseventilen (y3) er åpen, ved sving eller behov for ulik bremsekraft stenger denne.

Med en gang bilen har fått den retardasjonen (oppbremsningen) SBC enheten har bestemt vil inntaksventilene reguleres slik at bremseevnen er slik SBC har bestemt.

Det ble kanskje vel teknisk, men beskriver altså funksjonen.

Som man kan se av skjemaet er det et ganske avansert system med kanaler, ventiler og styresystemer. Likevel er det ganske enkelt å forstå nå som vi har snakket om dette.

Dette viser litt om hvordan systemet jobber og hvorfor det er så viktig å ha forståelsen av systemet.

Nødbrems

Systemet er bygget opp slik at om noe går feil, så er det altså de tidligere nevnte blokkventilene som er åpne, disse vil bidra til å lede væske fra bremsepedalen direkte til bremsene foran, ved nødsfall. Bremseeffekten vil være dramatisk redusert, og ekstremt harde, dette vil skje om for eksempel SBC ikke virker, om pumpen ikke klarer å bygge opp trykk, og trykkbeholderen er tom for trykk. Da vil bilen bli svært vanskelig å bremse siden du ikke har hverken bremsekraftforsterker eller bakbremser. Det er derfor viktig at man da trykker svært hardt på bremsen. Nå vil heller ikke ABS, BAS, eller ESP hjelpe deg så her er det direkte og svært manuelt.

 

Systemet har også nødfunksjoner som oppdager bremsevæske lekkasje og dermed stenger systemet. Motorstyreenheten vil ikke la deg kjøre dersom SBC rapporterer om feil, eller ikke svarer på CAN signal. Tilsvarende om det er feil på bremsene vil den både hindre deg å bevege bilen ut av Park, og å sette i drift. Det vil også komme både optisk (rødt varsel) og akusitisk signal om at du ikke må kjøre bilen.

Ved nøddrift ser systemet slik ut

 

Bildet er hentet fra DaimlerChrysler

 

Dette var en kort og enkel innføring i hvordan SBC bremser fungerer. I dag er det ingen biler som selges nye med SBC bremser, det er et enormt tap, for bilene har mye dårligere bremser enn de hadde med SBC. Likevel har Mercedes-Benz selvsagt en god løsning på lur, så alle dagens biler har ABR bremser.

 

Det spesielle med SBC bremser er servicebehovet, og de økte kostnadene rundt dette.

I storhet møter jeg i hverdagen tre problemstillinger fra eiere av biler med SBC bremser, det går på egenarbeid på bremsesystemet, som skift av bremseklosser og bremseskiver. Arbeid på hydraulikkanlegget, som bremserør, slanger og skift av bremsevæske, og tilslutt serviceterskel på hydraulikkenheten.

 

Jeg tenkte å kommentere noen av de mest vanlige problemstillingene rundt dette en gang for alle.

Service og egenarbeid på bilen

Skifte bremseklosser

Nei dette er ikke ordinære bremser, men det er ikke umulig å gjøre ting selv. Glem facebook råd om å pakke inn nøkkel i stålpapir, og legge den i et annet rom, eller å fingre og tulle. Det finnes en helt egen prosedyre for å avstille SBC bremser slik at det kan gjennomføres bremseklosseskift. Det er nemlig slik at styreenheten også registrerer bremsecaliperens stempelbevegelse. Dersom bremseklossen skiftes ut med en ny vil stempelet bevege seg i en ny posisjon, det vil jo SBC oppdage og bremsene vil ikke gå tilstrekkelig tilbake, eventuelt vil den detektere feilen og varsle om at bremsene må serviceres av fagverksted. Den vil samtidig av sikkerhetshensyn redusere tiden til systemet må ha en full gjennomgang. Dette fordi den vil være helt sikker på at bremsene er i orden, på tross av at noe er feil på klossene. Gjør derfor prosedyren korrekt slik at bremseklossen registreres som ny, og SBC derfor virker som den skal. Ditt lokale Mercedes-Benz verksted kan bidra dersom du har problemer med bremsene.

Skifte av bremserør, og annet hydraulisk arbeid.

Når det gjelder utskifting av hydrauliske komponenter som bremserør og bremseslanger kan dette gjøres på ordinær måte ETTER at SBC er deaktivert. Men når bilen så skal settes i drift igjen må bremsevæsken luftes for å få ut luftbobler, det er i prinsipp samme måte som man benytter ved skifting av bremsevæsken.

Skifte av bremsevæske

Skifte bremsevæske må dette gjøres med diagnoseverktøy, vanlig pumping som noen har gjort, vil som vi ser av skjemaet over KUN tømme en tilleggskrets til forhjulene, og vil ikke skifte bremsevæsken.

Bremsevæske er hygroskopisk, og tiltrekker seg fukt, dermed vil den over tid bli mer vann og mindre bremsevæske. Resultatet er at bremsene kan koke, hydraulikkenheten kan begynne å ruste/irre, bremsecalippere kan begynne å ruste/irre og du kan få problemer.

Utskiftning av bremsevæsken skal gjøres av et spesialverksted med nødvendig utstyr, det omfatter diagnoseverktøy og bremseskifter med overtrykk, denne vil tilføre bremsevæskebeholderen et overtrykk på inntil 2 BAR gjennom en prosess der ventiler åpnes og væsken tømmes ut.

Til et bremsevæskeskift går det om lag 3 liter bremsevæske til en ordinær 211 bil.

Serviceterskel

Dette tar jeg opp fordi jeg ser at det er et stadig vanligere spørsmål. Meldingen «Service brake  Visit workshop» dukker opp på displayet og mange får panikk.

Kostnaden i seg selv er ikke så enorm, men det er klart på en etter hvert tilårskommen bil er det mange som leter etter rimeligere løsninger. Det kan være farlig.

Dersom den elektriske motoren ikke starter og du kjører inn mot en skole eller barnehage, kan du fort ende som drapsmann og ikke som lykkelig foreldre som henter barna på skolen/barnehagen.

Vær så snill ikke  bare nullstill enheten. Det finnes muligheter for å bare nullstille tellerverket, men det kan være mange årsaker til at serviceterskel er oppnådd, det KAN være tellerverket som mener det er på tide, men det kan også være at elmotoren forbruker strøm og er i ferd med å ryke, det kan være at en hydraulikkenhet går tregt eller det kan være noe annet. IKKE nullstill bremsene dine, de kan bli borte.

Hva skal man gjøre? Jo når enheten sier ifra skal du kontakte et verksted med kompetanse på Mercedes-Benz, de vil foreta nødvendige undersøkelser og enten utvide serviceterskel eller skifte enheten for deg.

Selve jobben med å skifte enheten er enkel og rask, men krever at bremsene luftes etterpå, en brukt enhet kan ikke brukes.

 

 

Sent from my iPhone using Tapatalk

Link to comment
Share on other sites

Hvilken debatt av famøse idioter?

Jeg forklarer trådstarter om at han må få tatt diagnose med Star. Er det idiotisk?

Og at vi "mistet" bremsene da en slitasjevarsler sviktet er selvopplevd. Det var kona som da kjørte og hun mistet all bremsekraft da du skal være rimelig sterk for å få stoppet jævelskapet, løsningen ble fotbrekket, noe som kunne gått ille om det hadde vært glatt.

Å sette bremsene ut av spill for at en slitasjevarsler svikter er IDIOTISK.

 

Link to comment
Share on other sites

Det er vel jeg som er idioten her. Jeg tar den, men grunnen til at jeg opplyste om muligheten for å nullstille telleren er at dette er et teknisk forum. Når man er her inne er man rimelig interessert og kan selv vurdere hvordan man nyttiggjør seg informasjonen.

 

Ellers en fin oppsummering av SBC.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Her kan kanskje jeg være til hjelp. Opplevde trøbbel med SBC for første gang for to år siden, da et varsel uten rød bakgrunn, det ble da kjørt analyse som viste til trykkforskjell - det skyldtes lekkasje på bremserør : pris 1200 ferdig byttet.

Så i fjor kom nok en melding uten rød bakgrunn, analyse viste at man nærmet seg maksantall for bremsinger, Mercedes forlenget dette og det virket flott i 11 mnd.

Så her for noen uker siden kom brake defective visit workshop og bremsene fungerte minimalt. Inn til diagnose hvor de tilbakestille for så å få ut samme feilmelding om at enheten måtte byttes, 4500 pluss arbeid og bilen er så god som ny. Hadde sett for meg en helt annen pris så ble positivt overrasket :) å ja, verdens beste bremser er verdt det

Link to comment
Share on other sites

Jeg kan vel legge til at brukt enhet KAN brukes såfremt delenummer stemmer mot bilen. Dette har jeg prøvd. Meldingen trådstarter har fått kan være grunnet noe så enkelt som et rustent bremserør. Gjerne i bøyen ned mot der den går over til bremseslangen, eller ca 30-50 cm fremover fra der deksel under starter. Disse punktene er veldig vanlige og kan sjekkes lett.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Inn til diagnose hvor de tilbakestille for så å få ut samme feilmelding om at enheten måtte byttes, 4500 pluss arbeid og bilen er så god som ny. Hadde sett for meg en helt annen pris så ble positivt overrasket :) å ja, verdens beste bremser er verdt det

Er det slik å forstå at du fikk ny SBC enhet for 4500 pluss arbeid? Isåfall har prisen på denne blitt redusert til ca 1/10 del av tidligere.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Jeg får starte med å takke KjetilP for en veldig detaljert innføring i SBC, veldig bra :)

 

Det var bare imidlertid et par ting jeg stusset litt over, og det ene var å bruke en brukt SBC-enhet, dette mener jeg da at mange har klart å få til? Ser jo en i tråden her som også har vært med på det?

 

Så lurer jeg på et par detaljer om lufting av bremsene:

Er det slik på SBC at du faktisk trenger 2 bar overtrykk for å klare å lufte bremsene? Holder det ikke å toppe opp reservoaret og kjøre lufting fra STAR på hvert enkelt hjul?

Jeg vet at på W211 facelift (uten sbc), så er de helt håpløse å lufte uten overtrykk.

 

Så en sak til:

Etter man har byttet f.eks klossene eller skivene, så antar jeg at man er nødt til å velge i STAR at man har byttet klossene eller skivene for at den skal vite hvilken posisjon stemplene skal ha?

Hvordan vet SBC egentlig posisjonen på stempelet?

 

Link to comment
Share on other sites

brukt sbc fungerer fint hvis du bare er sikker på at du får rett, er mange p/n ute på markedet. men vær imidlertid klar over at du ikke har noe kontroll på tilstanden til disse, den kan svikte dagen etterpå den er montert... det er også viktig at den er rett avmontert, dvs at sbc er deaktivert før den er avmontert. en ny en koster ikke så mye hvis en leter litt på nettet. og er den koblet ut pga cycler, slik det virker at din er, så kan mange seriøse aktører overhale den for en billig penge. nå snakker jeg om de seriøse.. eks bosh som har laget disse.

 

nei du trenger ikke 2 bar ich, men noe overtrykk må du ha, imidlertid trenger det ikke koste mye å skaffe noe utstyr til å kjøre overtrykk. du kan f.eks

kjøpe en av disse tingene som kobles til et hjul og kjøre overtrykk til reservoaret, koster vel en hundrings, bare vær sikker på at du ikke tømmer reservoaret. jeg handlet utstyr fra usa. kosta meg 800 kr men da har jeg skikkelig utstyr. fyller opp med 3 liter med dot 4+ eller tilsvarende som er godkjent til sbc og vips så er jeg ferdig  :cool: om du bruker star eller et annet diagnoseutstyr er opp til deg. personlig bruker jeg ikke star, selv om jeg har star tilgjengelig. enkelte har luftet ut med vakuum (koble på bremsene kalipperene) og det kan gå bra men anbefales ikke. da kan du risikere at du ikke får ut luft fra trykktanken.

facelift uten sbc er et helvete å lufte uten overtrykk, det har du rett i.

 

sbc kjører klossene inntil ved oppstart og kalibrerer bremsene. om du velger å slå av med star eller snurre på hjulene metoden er hipp som happ, enkelte har bare låst dørene og ventet en stund med nøklene trygt unna bilen, går fint det også, men ikke å anbefale. surt hvis sbc våkner til livet og smekker deg over fingrene. andre har koblet av strømmen, eller dratt av kontakten. går fint det også. men er ikke anbefalt. du velger forresten ingen ting i star, du slår bare av og på bremsene når du skal skifte klosser eller skiver.

Link to comment
Share on other sites

Flott da fikk jeg et par gode avklaringer. Har ingen planer om å sette i en SBC-enhet som ikke er enten ny eller overhalt. Min fungerer heldigvis helt fint fremdeles.

 

Har du en link til utstyret eller lignende som du kjøpte for å lage overtrykk? Jeg kommer til å få god bruk for det uansett i fremtiden.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...