Jump to content

god jul og godt nytt?r. ?RSRAPPORT FOR VV LOKALLAG 2018


sonderklasse

Recommended Posts

?RSRAPPORT FOR LOKALLAG VESTRE VIKEN 2018

Vi har doblet antall medlemmer i lokallaget siste halv?r !

Bli med oss videre i 2019 ! Dette blir et knallbra ?r.

Vedlagt ligger ?rsrapport om hva vi har foretatt oss i lokallaget 2018. Hovedfokus p? videre felles bilentusiasme, og dyrke glede sammen med alle medlemmene v?re i MBE !

Vi h?per du vil v?re med oss videre. Velkommen til videre treff og arrangement.

En riktig god jul og godt nytt?r ?nskes fra styre i Lokallag Vestre Viken.!!

Med hilsen

Anders Nyquist.

Lokallagsleder Vestre Viken.

?rsrapport/?rsberetning 2018 for MBE lokallag Vestre Viken:

Lokallag har klubblokale, Ravnsborg G?rd, Ravnsborgveien 9. Hvalstad i Asker.

Styre takker Jan Tore Ravnsborg for mulighet til disponering av klubblokaler/fasiliteter for MBE VV.

Styre i Vestre Viken fra mai -2018:

Lokallagsleder Anders Nyquist

Styremedlem Geir Gylseth

Styremedlem Simen Malerbakken

?konomiansvarlig Tore Damsleth

Styremedlem Henning Lieberg

Styremedlem Sverre Martin Larsen

Rapport:

Ved videref?ring av Vestre Viken hadde lokallaget 60 betalende medlemmer. Pr. 5.12.18 er vi n? 137 betalende medlemmer. Alts? over en dobling av antall medlemmer p? 1/2 ?r.

(Enkelte betalende medlemmer er overf?rt til nytt lokallag Telemark og Vestfold i denne perioden).

Facebook siden har g?tt fra 231 til 327 deltaker i gruppen i samme tidsrom

Vestre Viken Lokallag har selv arrangert eller deltatt i over 38 arrangement i 2018!

Vi har beholdt lokallagsnavn Vestre Viken

Hovedaktivitet har v?rt ? lage en h?yt kvalitet, variert godt trefftilbud til medlemmene ? noe for enhver smak, alder og interesse. Fokus har v?rt lokallagsaktivitet ogs? i samarbeide med andre lokallag, styre og andre klubber. Tett samarbeide med MBKN.

Treff har v?rt fors?kt lagt til ulike steder innen regionen for ? treffe flere medlemmer, men prim?rt der hovedmassen av medlemmer holder til.

Fokus p? at treff og arrangement med ?nske om ? formidle medlemsgoder, dele entusiasme og motorglede. Vi har hatt ulike kurs, foredrag, film og bilder. ?penhet mot andre bilmerker og arrangement. Sesongavhengige tiltak.

Treff har prim?rt v?rt torsdager fra kl. 18.00 Da dette har v?rt ?nskelig og mest passelig for hovedmassen av medlemmene.

Samtlige arrangement blir annonsert via MBtreff.no, MBE forum, Gnist/styreweb (e-mail), og lokallagsgruppen FB ? som deles til andre lokallag og bilklubber n?r aktuelt. Annonse og artikkel i MB tidene og i Bulletinen de treff som er felles med MBKN.

Fokus p? ? inkludere i treff m?ter og treff ogs? hos samarbeidspartnere. ?rs hjul med statistikk f?res forl?pende.

Vi har oppfordret til aktiv deltakelse og innmelding i klubben. Videref?ring av vervekampanje. Lokallaget har jobbet med ? videref?re instruks og f?ringer fra styre i MBE. Vi har ?nsket ? vise interesse og deltakelse i store felles arrangement i regi av MBE.

Treff og arrangement ? terminliste/agenda har v?rt justert og tilrettelagt av hensyn til innspill, ideer og tidligere erfaringer fra medlemmer i lokallaget. Det har v?rt sv?rt bra oppm?te p? samtlige treff. Mange ulike styre medlemmer har bidratt og stilt opp p? en sv?rt positiv m?te.

Takk til lokallags styre for arrangement, bistand ? uten styre ville vi ikke kunnet gjennomf?re og delta p? s? mange treff.

Treff og arrangement i lokallaget er prim?rt tilpasset en lav kostnads- og innsattsramme. Vi har fors?kt ? ta hensyn til jevn fast struktur p? sesongaktivitetene.

Det har v?rt deltakelse i MBKN (Mercedes Benz klubben Norge) sine m?ter. Vi har lykkes f? til et fruktbart og solid samarbeide. Dette takket v?re styre i MBE sin innsats, men ogs? im?tekommenhet blant ledelsen i MBKN. Dette har medf?rt et bredere tilbud av m?teprogram for medlemmene.

?konomi og inntekter.

Takk til kasserer/?konomiansvarlig Tor Damsleth som har stilt opp p? samtlige treff og ordnet med innkj?p og servering av p?lser og varm drikke. Kontroll p? kontanter og inntekt fra salg av p?lser. Lokallag vil p? sikt disponere egen konto med kort til bruk ved innkj?p av rekvisita f?r treff og arrangement.

Utstyr og lokaler.

MBE Vestre Viken disponerer flott lokallag ? l?nes ut av Jan Tore Ravnsborg. Rom med plass til 30 stykker og tilknyttet kj?kken. Fremviser for film/foredrag. Mulighet for l?n av varm innend?rs hall ? ved treff med teknisk r?d, sjekk og gjennomgang.

Lokallaget har bidratt til flere artikler i MBtidene.. Dette har ogs? bidratt til inntekter for lokallaget.

MBE lokallag Vestre Viken vil benytte ? takke alle medlemmer som byr p? seg selv, stiller opp, deler sin bilglede og entusiasme. Dette gir arbeidsglede og lyst til ? legge opp til mange flotte treff fremover.

Vi takker alle samarbeidspartnere for deres im?tekommenhet og mulighet til felles treff, og til ? dyrke v?r lidenskap for bil og motor i MBE-klubben.

Styret i lokallaget har hatt forl?pende samarbeide utf?rt f?r, under, etter faste treff og arrangement.

Treffagenda blir lagt fram p? ?rsm?te og ?rshjul er arkivert for fremtidige treff og arrangement.

Vestre Viken vil bist? etter evne og f?lge MBE styrets valg, tiltak og felles arrangement.

H?sten 2018 ble Vestfold og Telemark skilt ut til eget Lokallag.

NYTT FOR NESTE ?R:

Agenda er laget klar. Sommeren 2019

Samtlige samarbeidspartnere som ber?rer Vestre Viken er kontaktet for avtaler.

Treffhjul og agenda arkiveres og statistikk p? oppm?te skal velges.

Det skal velges nytt styre p? ?rsm?te 2019. U.t som styreleder trekker seg som leder i lokallaget og i styre MBE fra mai -19.

Det skal utvelges helst en valgkomite, som kan sette opp forslag til valg av nytt videre lokallagsstyre.

Vestre Viken skal delta aktivt for et supert LT 2019 og andre felles arrangementer.

Fokus blir h?yt treff antall, men ogs? treff som inspirerer og gleder flest mulig av medlemsmassen.

Fokus blir videre ? f?lge opp vedtak som fattes fra styre ? og f?lge opp tett samarbeide med andre lokallag, fellestreff og MBKN.

MED VENNLIG HILSEN

ANDERS NYQUIST lokallagsleder Vestre Viken.

Treff for 2018 og fremover tom sommeren 2019 ;

nyt og delta !

JANUAR

4. Januar Nytt?rsm?te med planlegging av v?ren og arrangementer. P?lser og kaffe p? Ravnsborg g?rd.

25. Januar Bes?k hos Autoxo i B?rum. Kl 18.00

29. Januar. Vi starter sesongen for MBKN - med et medlemsm?te i Skolestua, Bygd?y kongsg?rd. Da kommer Christian Husby, generalsekret?r i LMK som orienterer om den nye LMK forsikringen og fremtiden for LMK. Oppstart kl. 19.00. Vi serverer kaffe og noe ? bite i.

FEBRUAR

8. Februar Vintersjekk, vinterferien kommer snart og vi vil bare tilby en sjekk av vinteregenskapene til din bil, er du forberedt p? vinterferie? Video og filmer. Bilprat P?lser og kaffe p? klubbrommet Ravnsborg g?rd.

Vinterkj?ring p? Pers Hotell, Gol. Den 15-18 Februar ? eget program/invitasjon

22. Februar Vinterferietreff. Bilder fra Vinterkj?ringen, kj?reteknikk. Ravnsborg g?rd, det serveres p?lser og kaffe. Film og Bilprat. Velkommen !

MARS

8. Mars. Ravnsborg g?rd ? ?rsm?te MBE Vestre viken. Se egen innkalling til dagsorden. Bilprat, dekksparking og bilder og film fra youtube. Bursdagskake, p?lser og kaffe blir servert.

19. mars. MBKN/MBE; Monty Karlan deler sine opplevelser fra Monte Carlo Grandprix. Stallen, Bygd?y kongsg?rd kl. 18.00

22. Mars. P?skefjellet kaller. Vi m?tes for ? skravle og ta en kopp kaffe. De som ?nsker det f?r anledning til ? ta en teknisk sjekk av bilen f?r ferieturen. Det blir mye fin informasjon og minner om Veteranbiltreff og utstilling i Vikingskipet i Hamer den 7-8 april. Stor MBE og MBKN stand.

APRIL

5. April. Kongelig Norsk Automobilklubb kommer p? bes?k og gir oss en innf?ring i deres arbeid. Vi tar en kikk p? hvordan man ser for seg bilentusiasme i fremtiden. Foredrag ved Sigurd Lie. Ravnsborg g?rd med servering av p?lser og kaffe.

7-8 april. Veteranbiltreff og utstilling Vikingskipet i Hamar. Stor MBE og MBKN utstilling og stand. Egen innkalling og mer informasjon kommer. Dette blir et stort treff med mange biler! Velkommen.

12. April; Bes?k hos Norsk Prol i Mj?ndalen. Her f?r vi tilbud, demonstrasjon og bilpleie tips. Tilbud p? alle Meguiars produkter. Dette er lurt n? rett f?r Landstreffet. Kj?re felles fra Ravnsborg g?rd.

14-15 April: Utstilling under Classic Car Show, Hellerudsletta. Samarbeid med Motor trade A/S. En tur innom kan virkelig anbefales.

MBKN/MBE; DAB i eldre biler bes?k hos Bilradiospesialist. Tidspunkt kommer senere

MAI

Mai V?rm?nstring med NSK (Norsk sportsvogn klubb), p? ?vrevoll galoppbane, B?rum. MBE/MBKN stand med beachflagg. Velkommen innom.

4. mai MBKN har stand p? NVK's v?rmarket p? Ekebergsletta. MBE klubben stiller opp selvf?lgelig.

MBKN/MBE; Hatten av med kabriolet treff, vi m?tes og kj?rer toppl?se biler. Tidspunkt kommer senere.

Cars and Coffee; ?vrevoll i B?rum. Meld deg inn p? deres facebook gruppe, for mer informasjon. Vi satser p? noen MBE/MBKN felles treff. Tidspunkter kommer fortl?pende gjennom hele sesongen.

25-27. Mai Lanstreffet til MBE p? Gol. Felles kj?ring kommer det mer informasjon om. MBKN sine medlemmer er ogs? invitert. ?rsm?te for MBE. Egen p?melding. Dette blir en stor samling av stjerner.

JUNI

3-7.6 -Tysklandstur til Bremen. Mer detaljer vil komme n?r det n?rmer seg.

Kruseturer: Garntangen/Frognerseteren/Vikersund. Bilbytte og teknisk treff. Noe planlegges mulig sammen med NSK sine arrangement. Tidspunkt kommer senere.

Motorhistorisk klubb i Drammen, Burud. Onsdager gjennom sommeren for de som kan /?nsker.

15-17 Juni. Stjernel?pet; Mercedes-Benz klubbene er med p? Stjernel?pet, vi er i ?r p? Fornebu. Dette gleder vi oss til. Et stort arrangement!

Sommeravslutning (Sammen med MBKN/andre lokallag)

JULI

26.7 Krusetur til Holmsbu

AUGUST

12.8 Felles MBE/MBKN/VCCN - V?LERBANEN

18-19.8 H?sttur til Str?mstad med MBKN

30.8 Stjerneservice ? Simen Malerbakken ? treff/teknisk informasjon/diagnosetest. Grilling, dekksparking og bilprat. (MBE/MBKN)

Cars & Coffee i B?rum s?ndager. Meld deg inn p? deres facebook gruppe, for mer informasjon. Vi satser p? noen MBE/MBKN felles treff. Tidspunkter kommer fortl?pende gjennom sesongen

SEPTEMBER

7-9.9 Rammebil og Ponton treff MBKN, Vr?dal

12.9 (ONSDAG) Motorhistorisk senter, Burud (onsdag)

21-23.9 Felles Vestlandstur MBE /MBKN . H?sttur p? Vestlandet p? blant annet: Valdresflya, Trollstigen, Atlanterhavsvegen, Aurlandsfjellet og Hardangervidda. P?melding MBtreff.no

22.9 H?stmarked Ekeberg med MBKN /MBE

OKTOBER

MBKN/MBE; Oktoberfest med ?lskole og middag p? Nighthawk diner.

11.10 Bertel O Steen Asker og B?rum. Regionens Mercedes-Benz forhandler.

Tore Verl?y, en ekte entusiast ?nsker klubben velkommen. Demonstrasjon av nye MB biler, Dekkskiftekampanje. Oppm?te Bertel O Steen Asker og B?rum i L?xaveien 5 (MBKN/MBE) kl. 18.00

25.10 Klubbkveld med omvisning p? Ravnsborg G?rd ved Jan Tore Ravnsborg. Friske krydderurter og god service er h?yeste prioritet. Slik er Ravnsborg G?rd blitt markedsledende innen produksjon av krydderplanter i Norge.

Vi forsker stadig p? nye og bedre l?sninger - det er b?de l?rerikt og spennende!

Smakspr?ver, oppskrifter og selvsagt masse nyttig informasjon om gartneridrift.

Ta med venner og bekjente for ? se dette flotte gartneriet.(MBE/MBKN) Oppm?te i Klubblokalene, Ravnsborg g?rd, Hvalstad kl. 18.00

26-29.10 OSLO Motorshow (varemessen p? Lillestr?m) Stand (MBE/MBKN)

NOVEMBER

8. 11 Velkommen til neste treff som skal v?re sammen med lokallag Oslo og MBKN hos Riis bilglass Helsfyr i Oslo. Grenseveien 74 Oppm?te Kl 18.00

Her blir det vist ruteskift, debatt om limtyper, og innfesting. Det er noe om moderne kamerateknologi, og parametring av kamera, tilpasning av regnsensorer, lyssensorer m.m.

Det blir snakk om ruter og ulike konstruksjoner, samt hvor viktig det er med riktig og god rute.

Info om v?r samarbeidsavtale med Riis bilglass.

Selvf?lgelig ogs? tid til bilprat og dekksparking. Servering av drikke.

Sted:

Riis bilglass Helsfyr i Oslo. Grenseveien 74, oppm?te kl. 18.00

Velkommen skal du v?re !

.

22. 11 Lidenskap og bilglede er livsforlengende! Generelle helser?d - mannens helse ? til glede eller besv?r ?!? Her blir det viktig livsforlengende helseforebyggende informasjon for alle menn mellom

20 og 100 ?r. Mulighet for diskusjon/refleksjon. Foredrag ved fastlege Anders Nyquist. Ravnsborg g?rd, Hvalstad, Klubblokalene kl. 18.00

DESEMBER

6. 12 KURS I F?RSTEHJELP OG NOEN R?D VED ULYKKER ? For MBE/MBKN i Oslo. Fastlege Anders Nyquist holder foredrag. Ravnsborg g?rd, Hvalstad i Klubblokalene. Kl. 18.00

V?RSEMESTER 2019

JANUAR

10. 1 Felles Treff p? Autoxo, H?vik i B?rumkl 18.00

24. 1 Rud Vintage Garage. MULTIBI/Nordic dent kl. 18.00

FEBRUAR

7.2 Foredrag f?rstehjelp om vinteren ? hos MBKN i OSLO ? fastlege Anders Nyquist kl. 18.00

14.2 Vinterferien kommer snart og vi vil bare tilby en sjekk av vinteregenskapene til din bil, er du forberedt p? vinterferie? Video og filmer. Bilprat

Mercedes-Benz har en sjekkliste alle b?r klare ? gjennomf?re selv, vi f?r anledning og bistand til ? se p? egen bil.

I Verkstedsgarasjen p? Ravnsborg Gartneri.

21.2 (VINTERFERIEN) Video og filmer. Bilprat P?lser og kaffe p? klubbrommet Ravnsborg g?rd.

MARS

7.3 ?rsm?te MBE Vestre viken. Se egen innkalling til dagsorden. Bilprat, dekksparking og bilder og film fra youtube. P?lser og kaffe blir servert. Klubblokalene, Ravnsborg g?rd

21.3 Buskerud Antirust i Drammen.

APRIL

11.4 Bes?k hos Norsk Prol bedre kjent som Meguiars.

V?r sterke partner p? bilpleie med en uovertruffen kunnskap, kvalitet og omtanke for bilen din.

Her tar vi for oss v?rpussen med b?de vask, polering og stell av bilen, hvordan f? perfekt shine f?r landstreffet.

Oppm?te hos Norsk Prol Teglverksveien 57, 3057 Solbergelva

25.4 Bergs automatservice

Classic Car Show, Hellerudsletta. Samarbeid med Motor trade A/S. En tur innom kan virkelig anbefales.

MAI

1.5. Euro-rally Holmenkollen

7.5 Car Spa i Oslo

12.5 V?rm?nstring/sportsvogntreff med NSK (norsk sportsvogn klubb) MBE/MBKN stand/utstilling.

23.5 Krusetur fra Lierkroa, via Sylling ? Sollih?gda ? Sundvollen til Garntangen grill

30.5-2.6 LANDSTREFF MBE/MBKN ? siste helg i mai ? Pers Hotell p? Gol. Felles kj?ring. ?rsm?te for MBE. Egen p?melding MBtreff.no. Dette er en stor ?rlig samling av stjerner.

Cars and Coffee ? ?vrevoll i B?rum s?ndager. Meld deg inn p? deres facebook gruppe, for mer informasjon. Vi satser p? noen MBE/MBKN felles treff. Tidspunkter kommer fortl?pende gjennom sesongen

MBKN/MBE ?Hatten av? krusetur ? (Mercedes kabriolet treff)

JUNI

6.6 Krusetur fra Ravnsborg g?rd via Liertoppen ? Sylling ? Sollih?gda ? Sundvollen til Garntangen grill.

18.6 Sommeravslutning MBE/MBKN. Grilling p? Ravnsborg g?rd.

Cars and Coffee ? ?vrevoll i B?rum s?ndager. Meld deg inn p? deres facebook gruppe, for mer informasjon. Vi satser p? noen MBE/MBKN felles treff. Tidspunkter kommer fortl?pende gjennom sesongen

Bilens dag i Asker

Bringeb?rl?pet

MBKN/ MBE Stjernel?pet, arrangeres i Trondheim

 

5a338a670f5dd0a1ae01aacb5734e123.jpg

 

55ae138e3b390bf1c37eb1dcb8fe37cd.jpg

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...