Jump to content

Innkalling til årsmøte, avholdes på Ravnsborg Gård 20.04.17 klokken 18:00


Recommended Posts

Innkalling til Årsmøte i Mercedes-Benz Entusiastklubb lokallag Vestregionen.

Møtet avholdes på Ravnsborg Gård 20.04.17 klokken 18:00

 

Som medlem av Mercedes-Benz Entusiastklubb Lokallag Vestregionen ønskes du velkommen til vårt årsmøte. Vi skal besette et nytt styre, og ny lokallagsleder skal velges.

 

Så langt er det ikke fremmet noen kandidater, og sittende leder Igor Arne Dusan trekker seg fra sitt verv.

Som kandidat kan et hvert medlem av klubben stille.

 

Agenda:

• Åpning av møtet ved lokallagsleder

• Valg av møteleder

• Valg av sekretær

• Opptak av navnefortegnelse

• Godkjenning av møte innkalling

• Årsberetning

• Gjennomgang av økonomi

• Valg av ny lokallagsleder

• Valg av nytt lokallagsstyre

• Eventuelt

 

Årsberetning

Etter årsmøtet i fjor hadde vi treff på Bertel O Steen Asker og Bærum der vi var med på premierevisning av nye Mercedes-Benz E-klasse, og vi hadde sesongavslutning 30. juni.

Fra Sommeren i 2016 har Simen Malerbakken i stor grad overtatt gjennomføring og planlegging av treff. Det ble under hans ledelse gjennomført 10 treff høsten 2016 og fire så langt i år.

Klubben har i tillegg forsøkt å jobbe mot å samarbeide med Lokallag Oslo sine treff og forsøkt å involvere medlemmer så mye som mulig. Treffene har bestått av medlemmer og en stabil masse har utgjort største delen av «gjengen» vi har forsøkt å få med nye medlemmer som har møtt opp sporadisk. Totalt sett har lokallaget en god utvikling og øker stadig både i omfang, og møteaktivitet.  Denne våren har vi i stor grad vært på bedriftsbesøk, og har planer for treff frem til sommeravslutning.

Klubben har sine treff på eget klubbrom hos Ravnsborg Gård, en av våre velgjørere.

Tusen takk til Jan Tore Ravnsborg for velvillighet.

 

Etter to år som leder av lokallag Vestregionen velger lokallagsleder Igor Arne Dusan å trekke seg fra sitt verv som leder, klubben takker for  innsatsen og ønsker deg lykke til videre. 

Lokallaget har en enkelt og rask gjennomgang etter agenda, og møtet heves.

Enkel bevertning. Med kringle og kaffe.

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...

Referat fra årsmøte Mercedes-Benz Entusiastklubb lokallag vestregionen 20.04.17

Åpning av møtet 18:30 ved nestformann Simen Malerbakken

 

Enstemmig valgt møteleder ble Simen Malerbakken

 

Som sekretær ble foreslått og enstemmig valgt Simen Malerbakken

 

Tilstede var

- Simen Malerbakken

- Tor Damsleth

- Anders Nyquist

- Trond Maukdal

- Geir Gylseth

- Jan Tore Ravnsborg

 

Møteinnkallingen ble godkjent uten endringer.

Til dagsorden ble foreslått sak under eventuelt med vurdering av møtehyppighet vinterhalvåret.

 

Årsberetningen lyder som følger:

 

«Etter årsmøtet i fjor hadde vi treff på Bertel O Steen Asker og Bærum der vi var med på premierevisning av nye Mercedes-Benz E-klasse, og vi hadde sesongavslutning 30. juni.

 

Fra Sommeren i 2016 har Simen Malerbakken i stor grad overtatt gjennomføring og planlegging av treff. Det ble under hans ledelse gjennomført 10 treff høsten 2016 og seks så langt i år.

Lokallaget har forsøkt å jobbe mot et samarbeide med Lokallag Oslo. Vi har delt treff og forsøkt å involvere medlemmer så mye som mulig.

 

Treffene har bestått av medlemmer og en stabil masse har utgjort største delen av «gjengen». Vi har forsøkt å få med nye medlemmer som har møtt opp sporadisk. Totalt sett har lokallaget en god utvikling og øker stadig både i omfang, og møteaktivitet. Denne våren har vi i stor grad vært på bedriftsbesøk, og har planer for treff frem til sommeravslutning. Klubben har sine treff på eget klubbrom hos Ravnsborg Gård, hos en av våre velgjørere. Tusen takk til Jan Tore Ravnsborg for velvillighet.

 

Etter to år som leder av lokallag Vestregionen velger lokallagsleder Igor Arne Dusan å trekke seg fra sitt verv som leder, klubben takker for innsatsen og ønsker deg lykke til videre. Vi er glade for at du fortsetter som medlem.»

 

Ble enstemmig godkjent uten kommentarer.

 

Gjennomgang av økonomi

Lokallaget besitter en kasse med beholdning som kommer fra pølse- og kaffesalg. Pengene her brukes i stor grad til å fortsette innkjøp og salg av pølser, kaffe og tilbehør. Lokallaget har ikke mottatt midler fra hovedstyret, men har utestående betaling for to artikler til MB-Tidende.

Kasse 1322,-

Brukt i innkjøp 1527,-

Totalt har det da kommet inn i kassen 2849,-

Utestående fra hovedstyret 1000,-

Totalt egenkapital er da 2322,-

 

Pengene vil bli brukt til å gjøre hyggelige ting for medlemmene.

 

Til ny lokallagsleder ble enstemmig valgt Anders Nyquist

Nytt lokallagsstyre ble bestående av

- Trond Maukdal

- Geir Gylseth

- Tor Damsleth

- Simen Malerbakken

Styret er gitt i oppgave å konstituere seg selv.

 

Under eventuelt ble det foreslått å endre antallet møtedager, spesielt for vinterhalvåret, og dette ble vedtatt vurdert av styret og eventuelt innarbeidet i arbeidet med halvårshjul for 2. halvår 2017 samt vurdert inn i halvårshjulet for 1. halvår 2018.

 

Møtet ble hevet 19:00 med full enighet fra deltagerne.

 

Med vennlig hilsen

 

 

 

Simen Malerbakken

 

Sekretær

Mercedes-Benz Entusiastklubb lokallag vestregionen.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...